Kom!pas

Mensen met een Kom!pas krijgen 75% korting op alle vormen van deelnamegeld. Het kan gaan om cursusgeld, lidgeld, inschrijvingsgeld voor een uitstap of om de ticketprijs voor een voorstelling. Let op! De Kom!pas geldt enkel als kortingspas bij verenigingen en organisaties die zich hiervoor engageren. Deelnemende verenigingen, bedrijven, organisaties en activiteiten vind je onderaan deze pagina.

Verenigingen en de Kom!pas

Ben je lid van een vereniging die nog geen kom!paskorting aanbiedt? Jullie engagement is steeds welkom. Vul dan de engagementsverklaring in en de kom!paswerkgroep neemt contact met jullie op.

Groepskom!pas

Sociale initiatieven die overwegend kom!passers als doelgroep hebben, kunnen gebruik maken van Groepskom!pas: 75% korting voor alle vrijetijdsactiviteiten in Halle waar als groep aan deelgenomen wordt. Contacteer de kom!paswerkgroep als je wil weten of je hier ook gebruik van kan maken.

Voor wie?

Als je in Halle woont en je hebt recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, dan heb je waarschijnlijk ook recht op een kom!pas.

Hoe aanvragen? 

Vraag je Kom!pas digitaal aan:

Aanvragen