Weetjes bij voorstellingen 

  • Kom te voet, met de fiets of het openbaar vervoer.
  • Het aantal parkeerplaatsen in de buurt is beperkt, carpoolen is een fijn alternatief.
  • Voor en na de voorstelling op vrijdag en zaterdag ben je welkom in het Cultuurcafé van 18u tot 23u30.
  • De kassa opent een uur voor aanvang van de voorstelling.
  • In onze vestiaire wordt je jas bewaard. Je kan een vrije bijdrage geven hiervoor.
  • De voorstellingen beginnen stipt. Laatkomers kunnen we enkel toelaten indien de artiest hiermee instemt.
  • Is een voorstelling uitverkocht? Noteer je gegevens op de wachtlijst. Vaak komt er ook de avond zelf nog een zitje vrij.
  • Verloren voorwerpen kan je opvragen bij het onthaal. Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstallen en ongevallen tijdens onze activiteiten.
  • Bij onvoldoende belangstelling heeft CC ’t Vondel het recht cursussen of voorstellingen af te lassen. Inschrijvingsgeld of tickets worden dan integraal terugbetaald.
  • Oordopjes: we stellen in CC ‘t Vondel gratis oordopjes ter beschikking bij concerten.

Ringleiding

Maak gebruik van onze ringleiding bij gehoorproblemen.

Plaatsen met veel echo en weergalm zijn lastig voor dragers van hoortoestellen. Via een ringleiding kan een drager van een hoortoestel de signalen van microfoon- en Hifi installaties van bepaalde voorstellingen direct in het hoortoestel vastleggen. Ze kunnen hun hoortoestel op de 'T'-stand zetten. Door middel van inductie ontvangt het hoortoestel het signaal uit de ringleiding die we aanbrachten in een lus rond een deel van onze tribune.

De klank bereikt hem/haar zonder storende nevengeluiden. Elke voorstelling die hiervoor geschikt is kunnen we aansluiten op deze ringleiding. Je kan ook één van onze hoofdtelefoons gebruiken als je hoortoestel deze functie niet heeft. Vraag minstens één week voor de voorstelling een plaats in de lus van de ringleiding als u hiervan gebruik wenst te maken aan ons onthaal.

Begeleiderspas


Halse 75-plussers en personen met een handicap die in het bezit zijn van een begeleiderspas kunnen hun begeleider gratis meenemen naar een activiteit van CC ’t Vondel.

Halse 75-plussers tonen hun identiteitskaart aan de balie. Mensen die in het bezit zijn van een algemeen attest van minstens 66% invaliditeit kunnen samen met een kopie van de identiteitskaart en een pasfoto, hun begeleiderspas aanvragen bij de dienst Sociale Projecten van de stad of bij de Provincie Vlaams-Brabant.

Opgelet: Vooraf reserveren aan de balie is verplicht en de houder van de begeleiderspas moet in het bezit zijn van deze pas tijdens de activiteit.