Glenn Vanderbeke

Fotografiecircuit Vlaanderen zoekt fotografen

Het Fotografiecircuit Vlaanderen werd opgestart in een periode toen er voor fotografen nog niet zoveel kansen waren om hun foto’s met een ruimer publiek te confronteren. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen; maar toch blijft het circuit aan een behoefte voldoen. Hieraan wordt beantwoord door permanent op maandelijkse basis een individuele tentoonstelling van een fotograaf  langs 17 cultuurcentra  in Vlaanderen te laten rondreizen. 

Jaarlijks krijgen 10 nieuwe fotografen een kans. Bij de selectie wordt op de eerste plaats naar kwaliteit en variatie gezocht. Het circuit staat nog steeds open voor alle genres en benaderingswijzen. 

De lijst van de fotografen die ooit aan het circuit deelnamen is indrukwekkend en velen hebben ondertussen hun weg gemaakt in het fotografisch landschap. 

Het Fotografiecircuit Vlaanderen koos bewust voor de cultuurcentra als tentoonstellingsplatform. Inmiddels is er op elke locatie een vast publiek gegroeid, maar worden ook steeds de vele bezoekers aan de cultuurcentra, al of niet voorbereid, met het werk van de fotografen geconfronteerd.

Programmeren gebeurt per seizoen. Binnenkort gebeurt dit opnieuw voor de periode van september 2024 tot juni 2025. 
 
Belangstellenden kunnen hun kandidatuur stellen door het bezorgen van een reeks van 8 à 10 foto's rond een zelf vrijgekozen thema en een curriculum en toelichting voor 15 april 2024 aan jan.van.broeckhoven@atv.be

Meer info: jan.van.broeckhoven@atv.be of 0496 26 26 18