Gegevens
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
De activiteit
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Gebruik zalen en materialen
Gebruik audio-visuele materialen

Extra info: Voor het gebruik en bedienen van deze materialen zal een door de stad erkende free-lance technieker aangesteld worden. De kosten bedragen € 28 (jaarlijks indexeerbaar - basis januari 2014) incl btw/uur en zijn ten laste van de organisator. Andere beschikbare materialen (lijst zie www.halle.be – ontspannen – huren en gebruiken van stadsmaterialen) kunnen worden aangevraagd tot 14 dagen voor de activiteit. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren, gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven tot 14 dagen vóór de activiteit, nadien kunnen noch CC 't Vondel noch de dienst evenementen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige organisatorische gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. Indien de activiteit last minute niet kan doorgaan, gelieve te verwittigen op het nr. 02 365 98 27 tijdens de kantooruren of op het nr. 0473 37 64 58 (conciërge) buiten de kantooruren.