The World From Above - Werner Roelandt

Fotografiecircuit i.s.m vzw Peperbus 


Werner wilde het horizontale perspectief veranderen en naar de wereld kijken "van bovenaf".

Alle foto’s zijn recht naar beneden genomen zonder gebruik te maken van een drone. Door tientallen afbeeldingen te combineren, heeft Werner een nieuwe fotografische realiteit gecreëerd waarin tijd en ruimte samenkomen. Deze nieuwe foto kan een plaats zijn die, de minuten of uren verstreken, tot één moment zijn teruggebracht. Maar het kan ook een nieuwe dimensie zijn, uitgaande van één afbeelding door deze afbeelding voortdurend te herhalen met andere objecten of mensen op diezelfde plaats.