Tentoonstelling 30 jaar CC

In 1989 werd CC 't Vondel erkend als cultuurcentrum Pas vanaf 1989. Zo werd het door betoelaging mogelijk om een beperkte eigen programmering op te zetten en daarna infrastructuur- en aanpassingswerken uit te voeren zodat het CC 't Vondel uitgroeide tot een regionaal cultuurcentrum zoals jullie dat nu kennen met een groot volwaardig aanbod.

Wij vinden het belangrijk om de 30 jaar evolutie in de kijker te blijven zetten door aandacht te geven aan verhalen, foto's, affiches, architectenplannen, toenmalige persaandacht, artiestenboeken, enz. Bekijk de foto's online en wandel virteel mee langs een tentoonstelling waar de evolutie wordt geschetst in woord en beeld.