Privacyverklaring

Privacyverklaring CC ’t Vondel

CC ’t Vondel is begaan met je privacy en neemt de nodige voorzorgen om je gegevens te beveiligen tegen misbruik. Telkens wanneer je persoonsgegevens verstrekt, zal CC ‘t Vondel ze behandelen in overeenstemming met de gemeentelijke privacyverklaring en met de wettelijke verplichtingen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. 

Sinds 25 mei 2018 moeten de persoonsgegevens die organisaties verzamelen voldoen aan de Europese wetgeving. GDPR (General Data Protection Regulation) of in het Nederlands AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een Europese wet om de persoonlijke gegevens van de Europese burgers te beschermen tegen misbruik. Daarnaast gaat het om het reguleren van het verspreiden van persoonlijke data buiten de Europese Unie.

Hoe verzamelen wij jouw gegevens? 
Alle persoonsgegevens die in de bestanden van CC ‘t Vondel worden opgenomen, zijn:

  • Alle contactgegevens die je via mail, telefoon of reguliere post verstrekt bij het aankopen van tickets, abonnementen, bij het inschrijven van een cursus of culturele activieit of de aanvraag voor het huren van een zaal.
  • Alle contactgegevens die je in de website ingeeft bij de aanmaak van een account of het inschrijven voor een nieuwsbrief.
  • Alle gegevens die je invult via online formulieren of bij wedstrijden.
  • Bij de aankoop van een ticket, geef je zelf je gegevens in en geef je hiermee toestemming tot het bewaren van deze gegevens in het ticketsysteem. 

Wat doen wij met jouw persoonsgegevens? 
Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd softwareprogramma. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens: 

1)      Zodat je gebruik kan maken van onze diensten zodat wij:

·       Je een antwoord kunnen verstrekken op gevraagde informatie.

·       Je tickets kunnen afleveren.

·       Toegangscontrole kunnen uitvoeren.

·       Tarieven kunnen bepalen (vb. op basis van leeftijd). 

·       Servicemailing voor en/of na jouw bezoek kunnen versturen (communicatie).

·       Je kunnen contacteren bij programmawijziging of annulering.

·       Fraude of andere wettelijke inbreuken kunnen opsporen.

·       De kwaliteit van onze diensten te kunnen verbeteren op basis van     statistieken. 

De gegevens worden opgeslagen op de servers van onze leverancier van  het ticketingprogramma waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten in verband met de bescherming van deze gegevens. 

2)      Zodat wij kunnen communiceren op maat.

CC ‘t Vondel verstuurt mails op basis van jouw recente bezoeken aan het cultuurcentrum en jaarlijks versturen wij een seizoensgids naar alle klanten die een abonnement hebben genomen in de afgelopen 2 jaar en aan iedereen die de zending van een gids heeft aangeduid bij zijn/haar communicatievoorkeuren in het account. Wie dit niet meer wenst, kan dit melden aan vondel@halle.be.

3)      Zodat wij marketing kunnen voeren van ons aanbod.

CC ‘t Vondel maakt promotie voor het eigen aanbod, zowel elektronisch via de algemene nieuwsbrief als de jaarlijkse publicaties. Klanten kunnen zich steeds in- en uitschrijven op deze marketingtools. Wij houden ons publiek op deze manier op de hoogte van ons programma en de programma's van de culturele centra, partners en regionale projecten waar we mee samenwerken. 

Waarvoor gebruiken wij cookies? 

Het gebruik van cookies leggen we uit in ons cookiebeleid. We verwijzen daarom naar ons cookiebeleid.

Gegevens delen met derden 

CC ’t Vondel verbindt er zich toe om zoals de wetgeving voorschrijft geen persoonsgegevens te delen met derden tenzij je in CC ‘t Vondel een ticket hebt gekocht voor een voorstelling die plaats vindt bij één van onze partners. In dit geval kan je een informatiemail of annuleringsmail krijgen vanuit een ander cultuurhuis, maar zij mogen deze contactgegevens niet bewaren. 

Op welke manier heb jij controle over jouw gegevens? 

Conform de GDPR kan je je gegevens steeds inzien, wijzigen of laten verwijderen. Wanneer je een account aanmaakt, tickets koopt of deelneemt aan een wedstrijd, vragen wij jouw toestemming om je persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken voor specifieke doeleinden.

Gegevens intrekken of wijzigen

Wil je de toestemming die je hebt gegeven intrekken of je gegevens wijzigen, dan kan je ons contacteren via vondel@halle.be of 02/365.98.27.  Eveneens kan je je afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven onderaan elke nieuwsbrief. 

Gebruik foto's

Tijdens evenementen en vormingen van CC ‘t Vondel worden er soms foto's genomen door een fotograaf. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden op onze website of in ons drukwerk. Indien je dit niet wenst, gelieve dit aan de fotograaf te melden zodat hij/zij hier rekening mee kan houden.

Indien je toch ongewenst op een foto zou staan op Facebook of op onze website, gelieve dit te melden aan vondel@halle.be zodat we dit beeld kunnen verwijderen. 

Meer informatie over het privacybeleid

Het privacybeleid van CC ‘t Vondel valt onder het gemeentelijk beleid: privacyverklaring van stad Halle. Hier vind je meer informatie over je rechten rond verwerken van je persoonsgegevens.

Wat moet je doen om op de hoogte te blijven van het aanbod van CC ‘t Vondel? 
Heb je in het verleden toestemming gegeven om de seizoensgids per post te ontvangen, dan hoef je niets te doen.

Heb je in het verleden je zelf ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan hoef je niets te doen.

Wil je vanaf nu geïnformeerd worden, dan schrijf je online in op onze nieuwsbrief of vraag je de seizoensgids aan via vondel@halle.be of aan de balie. 
Wil je niet langer onze informatie ontvangen, dan kan je altijd uitschrijven onderaan elke nieuwsbrief.