Mémé - de Peetmoeder

Reinhilde Decleir, Laurence Roothooft, Lukas Smolders, Jan Sobrie

Ge leert ne mens pas ècht kennen als er geld mee gemoeid is. Alle maskers vallen af. Het achterste van elke tong krijgt men dan te zien. En die tong kan al ne keer wreed vuil zijn ... En giftig ... En genadeloos ... Er vloeien woorden waar men later spijt van krijgt ... Maar blijkbaar is geld al dat telt.

Een familieverhaal. Pa is dood. Ma leeft. De ene zoon is gebleven, de andere vertrokken. Maar elk jaar komen ze samen. Een keer. Een gouden regel van ma. Dan wordt er een foto getrokken .. Onder de treurwilg ... die Pépé nog met zijn eigen handen heeft geplant ... Het is op zo nen dag dat het spel begint ...  

Een bijtend familie-epos van Jan Sobrie en Johan De Smet.